Politika privatnosti

OPĆI UVJETI

 

Sav sadržaj na stranici i podstranicama internetske stranice lip-satler.si zaštićen je autorskim pravima. Internetska stranica (uključujući sve njezine podstranice) namijenjena je samo za osobnu upotrebu i opće informiranje. Korištenjem internetske stranice (pretraživanje, dobivanje informacija, korištenje aplikacije i sl.) smatra se da ste suglasni s općim uvjetima poslovanja navedenim na ovoj stranici. Ako se ne slažete s općim uvjetima, ne smijete koristiti internetsku stranicu (pretraživanje, dobivanje informacija, kupnja i sl.). Zadržavamo pravo promjene općih uvjeta u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Sve promjene stupaju na snagu odmah nakon promjene. Zaštita podataka, kako je navedeno na ovoj internetskoj stranici, sastavni je dio općih uvjeta.

 

Autorska prava

 

Dizajn internetske stranice i sav njen sadržaj, osim ako nije drugačije navedeno, zaštićeni su autorskim pravima, pravima industrijskog i intelektualnog vlasništva. Programski kod, informacije, tekstove, slike ili druge grafičke elemente koji se nalaze na ovoj internetskoj stranici možete koristiti isključivo za osobnu, nekomercijalnu uporabu, pri čemu podrazumijevamo pregledavanje, te ne smijete, u cijelosti ili djelomično, koristiti, reproducirati, mijenjati, prenositi, odobravati ili objavljivati u cijelosti ili djelomično, distribuirati, licencirati ili izdavati u obliku publikacija u bilo koju svrhu bez prethodnog pismenog dopuštenja administratora i/ili vlasnika internetske stranice.

 

Definicija uvjeta

 

Upravitelj internetske stranice je tvrtka ili pojedinac koji je ujedno i vlasnik internetske stranice te se samostalno ili u suradnji s vanjskim izvođačima brine za njezino ispravno funkcioniranje.

Administrator ili održavatelj internetske stranice je tvrtka ili pojedinac koji je od strane upravitelja internetske stranice ovlašten za održavanje, izmjene i dopune internetske stranice te ih obavlja prema uputama upravitelja.

Osobni podaci označavaju svaku informaciju koja se odnosi na određenog pojedinca ili pojedinca, koji se može identificirati (u daljnjem tekstu pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose). Pojedinac koji se može identificirati je onaj koji se može identificirati izravno ili neizravno, posebno davanjem identifikatora kao što je ime, adresa, informacija o lokaciji ili na neki drugi način.

Obrada podataka znači bilo koju radnju ili niz radnji koje se izvode u vezi s osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, s ili bez automatiziranih sredstava, kao što su prikupljanje, snimanje, uređivanje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, uvid, korištenje, otkrivanje prosljeđivanjem, širenje ili drugi način stavljanja na raspolaganje, prilagodba ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Nadzornik osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje samo ili s drugima utvrđuje svrhe i sredstva obrade.

Izvršitelj obrade osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime i prema uputama nadzornika.

Korisnik osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo kojem su osobni podaci priopćeni, bez obzira radi li se o trećoj osobi ili ne.

 

Opće odredbe

 

Upravitelj internetske stranice će nastojati osigurati ažurnost i točnost podataka na internetskoj stranici, ali ne jamči za njihovu točnost i/ili ažurnost. Upravitelj internetske stranice također može dati fotografije proizvoda i usluga za koje se smatra da su simbolične prirode i ne sadrže nužno značajke proizvoda i/ili usluge. Objavljeni sadržaji nemaju karakter službenog dokumenta, osim kada je to posebno navedeno. Upravitelj zadržava pravo izmjene sadržaja internetske stranice u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave iz tehničkih, pravnih, poslovnih ili drugih razloga. Sve sadržaje upravitelj može mijenjati bez obveze obavještavanja korisnika i ne snosi odgovornost za posljedice promjena.

Upravitelj internetske stranice osigurava da su sve usluge dostupne 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, ali ne jamči da će elektroničke usluge raditi bez 

prekida, problema, pogreški ili greški niti jamči uspješno korištenje ovih usluga. Isključena je bilo kakva kaznena i građanska odgovornost za gubitak ili smanjenu dostupnost podataka ili bilo koju drugu slučajnu, neizravnu, posebnu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz korištenja ili moguće nemogućnosti korištenja internetske stranice uključujući i bez ograničenja izgubljeni prihod ili očekivanu dobit, gubitak ugleda, poslovanja ili podataka, tehničke pogreške, pogreške u cijenama, rokovima isporuke, opisima proizvoda, opisima usluga ili neispravnosti internetske stranice. U mjeri dopuštenoj zakonom, svaka odgovornost vlasnika, upravitelja ili bilo koje druge pravne ili fizičke osobe koja je sudjelovala u nastanku i izradi internetske stranice lip-satler.si, kao i sve druge pravne ili fizičke osobe koja su na bilo koji način povezane s internetskom stranicom lip-satler.si, također je isključena.

 

Zaštita osobnih podataka

 

Upravitelj internetske stranice lip-satler.si u svom poslovanju zalaže se za ispravnu i sigurnu upotrebu osobnih podataka. Osobni podaci koje korisnik daje putem obrazaca na internetskoj stranici lip-satler.si ili na drugi način (telefonom, e-poštom i sl.) strogo su povjerljivi i tretiraju se kao povjerljivi podaci te se neće bez pravnog osnova prosljeđivati trećim neovlaštenim osobama.

Osobni podaci ne smatraju se osjetljivim podacima.

 

Suglasnost za obradu i zaštitu osobnih podataka

 

Korisnik internetske stranice lip-satler.si izričito je suglasan da se osobni podaci korisnika prikupljaju i obrađuju u svrhu korištenja internetske stranice i pružanja elektroničkih usluga te povezanog upravljanja sustavom i obavještavanja korisnika. Prikupljaju se samo podaci nužni za pravilno obavljanje usluga i komunikaciju između upravitelja i/ili vlasnika i korisnika internetske stranice. Sukladno općim uvjetima objavljenim na ovoj internetskoj stranici zadržavamo pravo, tako dobivene podatke i sve ostale podatke koristiti kontinuirano i bez ograničenja za potrebe upravitelja, vlasnika ili davatelja, kako je navedeno u općim uvjetima, sve dok se korisnik internetske stranice izričito ne protivi.

Osobni podaci dobiveni na internetskoj stranici prikupljaju se na način sukladan s uredbom Europskog parlamenta GDPR, pri čemu se smatra da korisnik potvrđivanjem općih uvjeta pristaje i daje izričito dopuštenje za korištenje proslijeđenih osobnih podataka u svrhu daljnje komunikacije između upravitelja i korisnika. Pretpostavlja se da je korisnik upoznat sa svrhom obrade osobnih podataka, dostupnošću osobnih podataka i mogućnostima brisanja.

Iz sigurnosnih razloga prikupljaju se i IP adrese korisnika koji pristupaju i koriste internetsku stranicu lip-satler.si.

Interni akt o zaštiti podataka, ako postoji, sastavni je dio općih uvjeta i dostupan je u sjedištu nadzornika.

 

Osobni pristanak korisnika

 

Upravitelj daje mogućnost osobnog pristanka korisnika, gdje je to potrebno, bez prethodno ispunjenog polja za potvrdu (u slučaju izravnog kontakta putem e-pošte, telefona, na temelju internetske stranice). Osobni pristanak korisnika je njegova dobrovoljna izjava volje da se njegovi osobni podaci mogu obrađivati u određenu svrhu, a daje se na temelju podataka koje mu nadzornik jamči s ovim općim uvjetima.

 

Analiza i statistika

 

Osobni podaci dobiveni na temelju posjeta internetske stranice se ne pohranjuju ili se pohranjuju u anonimnom obliku te kao takvi nisu povezivi s korisnicima. Alat koji raspolaže tim podacima je Google Analytics te se sukladno tome tvrtka Google LLC smatra izvršiteljem obrade podataka u mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno. Ako se posjetitelj s time ne slaže, zabranjuje mu se korištenje internetske stranice lip-satler.si sukladno općim uvjetima. Podaci dobiveni na ovaj način nisu osjetljivi, a posjetitelj je na to također upozoren prilikom posjete stranice.

 

Pohrana osobnih podataka

 

Podatci, koje prikuplja upravitelj internetske stranice, pohranjuju se za potrebe upravitelja internetske stranice sukladno općim uvjetima. Osobni podaci pohranjuju se na internetskoj stranici (kao upit) te u slučaju daljnje komunikacije s korisnikom u drugim bazama podataka tvrtke (CRM, softver za robno poslovanje, Excel).

Korisnik može zatražiti uvid u svoje osobne podatke ili informacije o obradi njegovih osobnih podataka od strane ovlaštenih osoba pisanim zahtjevom upućenim na adresu e-pošte upravitelja internetske stranice lip-satler.si.

 

Komuniciranje na daljinu

 

Upravitelj internetske stranice lip-satler.si uspostavit će kontakt s korisnikom putem komuniciranja na daljinu (elektroničke novosti, akcije, popusti i sl.) samo ako se korisnik tome izričito ne protivi. U tom će slučaju elektroničke komercijalne poruke biti jasno prepoznatljive, pošiljatelj će biti jasno vidljiv, uvjeti prihvaćanja posebnih ponuda bit će jasno označeni, a ujedno će biti jasno prikazan način odjave od primanja oglasnih poruka.

 

Iznimno otkrivanje osobnih podataka

 

Podaci koje je upravitelj internetske stranice lip-satler.si prikupio i obradio bit će objavljeni samo ako to zahtijevaju važeći zakoni ili ako je takva radnja nužna za postupke pred sudovima ili drugim državnim tijelima.

 

Dostupnost osobnih podataka

 

Osobni podaci pohranjuju se na internetskoj stranici lip-satler.si u slučaju podnošenja zahtjeva i dostupni su upravitelju i administratoru internetske stranice. Smatra se da je upravitelj nadzornik osobnih podataka, a da je administrator internetske stranice izvršitelj obrade osobnih podataka. Izvršitelj obrade osobnih podataka ne smije i ne može koristiti iste za svoje potrebe i može ih koristiti samo za potrebe nadzornika osobnih podataka prema uputama nadzornika.

Pristup osobnim podacima imaju i davatelji usluge hostinga koji prema međusobnom dogovoru ne smiju pristupiti osobnim podacima bez dopuštenja nadzornika.

Zaposlenici i ovlaštene osobe nadzornika i izvršitelja obrade također imaju pristup u zakonom dopuštenom obimu. Sve te osobe obvezuju se na brižljivu zaštitu osobnih podataka.

 

Zaštita osobnih podataka

 

Osobni podaci su zaštićeni te se brinemo da neovlaštenim osobama onemogućimo pristup istima. U slučaju kršenja ovog članka, obvezujemo se obavijestiti korisnika o mogućem neovlaštenom pristupu njegovim osobnim podacima.

 

Odgovorna osoba za zaštitu podataka

 

Odgovorna osoba navedena je u internom aktu o zaštiti podataka i objavljuje se na zahtjev korisnika. Zbog zaštite podataka, ne objavljuje se javno na internetu.

 

Prava pojedinaca

 

Pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo uvida u osobne podatke koji se obrađuju. Također ima pravo zatražiti ispravak ili dopunu svojih osobnih podataka, kao i brisanje svojih osobnih podataka, bez obrazloženja i bez razloga, što čini e-poštom upućenom na adresu e-pošte info@lip-satler.si.

 

Završne odredbe

 

Internetska stranica i sve njezine podstranice su u vlasništvu i pod upravom tvrtke Satler okna in vrata d.o.o., Bistriška cesta 2, 2319 Poljčane, ID br. za PDV: SI 40068382, koji je ujedno i nadzornik osobnih podataka. Administrator internetske stranice je tvrtka Kivi Com d.o.o. koja je ujedno i izvršitelj obrade osobnih podataka.

Prema općim uvjetima, korisnik osobnih podataka je i tvrtka Google LLC, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD, kao pružatelj analitičkih alata i ujedno izvršitelj obrade osobnih podataka u anonimnom obliku.

Opći uvjeti stupaju na snagu 30. 8. 2022. Sve izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici.

Primajte korisne vijesti 10 % popusta na cjelokupnu kupnju!
Koristite stariju verziju preglednika koju ne podržavamo u potpunosti! Za bolje korisničko iskustvo koristite jedan od dolje navedenih preglednika ili ažurirajte postojeći na najnoviju verziju.